Skip to main content
  • Om elkaar geven maakt ons menselijk

    Geeft u ook?
  • Gewoon meer naar elkaar omkijken

    Helpt u ook mee?

Stichting Vrienden van WZC Humanitas Deventer


Medewerkers van Woon en zorgcentrum Humanitas Deventer zetten zich dag en nacht in om het verblijf van bewoners zo aangenaam mogelijk te maken. Daarnaast wordt er alles aan gedaan om "de samenleving naar binnen te halen". Bijvoorbeeld: De vele vrijwilligers maar ook de buurtbewoners van de wijk Keizerslanden worden waar mogelijk betrokken bij activiteiten, er is een Cultuurpodium genaamd Artius met een wekelijks programma voor kunst en cultuur, er zijn woonstudenten die met de bewoners optrekken en er zijn projecten voor mensen met een beperking.
Maar soms is er verlangen naar net iets meer. Extra activiteiten kunnen en mogen (wettelijk) - mede door bezuinigingen - niet meer met reguliere zorggelden worden betaald. Daarom is de Stichting Vrienden van WZC Humanitas Deventer nieuw leven ingeblazen en op een nieuwe leest geschoeid. De stichting werkt er met plezier aan mee om de missie van Humanitas Deventer te laten slagen, namelijk ervoor te zorgen dat bewoners zichzelf kunnen zijn in een huiselijke woonomgeving, vanuit de overtuiging dat welzijn ontzorgt.

Help mee Humanitas Deventer te steunen. Dank u wel!

Wordt u ook Vriend van Humanitas Deventer?

De Stichting Vrienden van Humanitas is voornemens regelmatig iets extra's voor de bewoners te ondernemen of aan te schaffen. Denk aan het realiseren van een beweegtuin, het aanschaffen van innovatieve maar toch ouderwets herkenbare apparaten voor dagbesteding (draaiorgel, jukebox), het inrichten van een museale ruimte met foto's en voorwerpen van bewoners, of een bijdrage aan Cultuurpodium Artius om op muzikale wijze het verleden terug te halen.

Al de extra's om het leven van de bewoners nog aangenamer te maken zullen worden bekostigd uit donaties die de stichting ontvangt van mensen die de bewoners van Humanitas Deventer een warm hart toedragen. Geldt dat ook voor u? De stichting en de bewoners zien uw donatie in dankbaarheid tegemoet! Ook een kleine bijdrage getuigt al van een groot gebaar. U kunt daarvoor een digitaal donatieformulier invullen of de papieren versie uitprinten en aan de stichting opsturen.

Kerst: dat verdient een bloemetje

December 2021. Met dank aan Intratuin Deventer werd het een mini-cyclaampje in een potje met onze naam erop! Door Corona wilden we niet bij alle circa 170 bewoners persoonlijk aankloppen, dus we brachten naar iedere afdeling de ons bekende aantallen.